The ALCHEMY MUSEUM in KUTNÁ HORA
MUZEUM ALCHYMIE v KUTNÉ HOŘE

Basic information about the museum in English.
Základní informace o muzeu v češtině.

Guide to the Museum.
Procházka po muzeu.

The Alchemy Museum was opened in May 2002 and from that date was organised and run till the end of 2010 by the Civic Association for an Alchemy Museum in Kutná Hora; President: Michal Pober.

We welcome your interest and enquiries about the past, present and future of our museum which should be addressed to:

MUZEUM ALCHYMIE
Michal Pober
U Jelena 489
284 01 Kutná Hora

Tel: (+420) 327 511 259
Mobile: (+420) 603 308 024

mailto:alchymie@gmail.com

The World's First Museum dedicated to Alchemy in all its aspects

METALLIC GOLD OR SPIRITUAL GOLD?

ORA et LABORA - Pray and Work - is the Alchemist's creed. Our museum lead you from the basement depths of the LABORATORY, home of the work with fire, minerals and solvents, to the exaltation of the Gothic Chapel or ORATORY, where perhaps an Alchemist Prince and Poet prayed for spiritual and practical success in the Opus Magnum, the Great Work of Alchemy.

On your journey you could explore fact, fiction and fantasy in the World of Alchemy, discover unusual objects, cryptic texts and startling visual images, possible clues in the search for the Philosopher's Stone.

Defining Alchemy in a global context, the special emphasis of the display was the rich history of Alchemy in the Czech Lands and its relationship with the Mining and Metallurgy Traditions of Kutná Hora..

Back to the top

Muzeum alchymie bylo otevřeno v květnu roku 2002 a až do konce roku 2010 bylo provozováno občanským sdružením Muzeum alchymie v Kutné Hoře, jehož předsedou je Michal Pober.

Rádi zodpovíme všechny otázky týkající se minulosti, současnosti a budoucnosti muzea, které adresujte na:

MUZEUM ALCHYMIE
Michal Pober
U Jelena 489
284 01 Kutná Hora

Tel: (+420) 327 511 259
Mobil: (+420) 603 308 024

mailto:alchymie@gmail.com

Světově první muzeum věnované alchymii ve všech jejích aspektech.

KOVOVÉ ZLATO ČI DUCHOVNÍ ZLATO?

Ora et labora - modli se a pracuj - je krédo alchymistů. Naše muzeum vás provedlo z laboratoře v hloubi sklepa, příbytku praktické práce k povznesení v gotické kapli či oratoři, kde se snad princ, alchymista a básník, modlil za duchovní i praktický úspěch velkého díla alchymie - opus magnum.

Na vaší objevitelské cestě jste měli možnost odhalit fakta, fikci i fantazii v přehlídce neobvyklých objektů, tajných zašifrovaných textů, překvapivých vizuálních metafor ze světa alchymie a možných stop v hledání kamene mudrců.

Definujíce alchymii v globálním kontextu, v expozici byl zároveň kladen zvláštní důraz na bohatou historii alchymie v českých zemích a její praktický vztah k hornické a hutnické tradici Kutné Hory.

Začátek stránky